Misja Firmy

Misją Firmy NET2B jest świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu technologii informatycznych. Od początku istnienia firmy zajmujemy się m.in.  profesjonalną obsługą serwerów, projektów IT. Wraz z rozwojem technologii informatycznych postępuje również rozwój naszej firmy. 

Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych.

  Naszą misją jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Naszym celem jest ciągłe usprawnianie obsługi klientów oraz poszerzanie oferty o świadczenie innowacyjnych rozwiązań oraz usług. Wpłynie to na budowanie trwałych relacji z klientami, których zadowolenie jest naszym głównym celem oraz naszą motywacją.

  Misja firmy sprowadza się nie tylko do świadczenia wysokiej jakości usług, ale również do podnoszenia atrakcyjności cen tych usług. To  główne czynniki pozwalające nam na umacnianiu pozycji lidera w obsługiwanych przez nas obszarach rynku lokalnego.


Wizja Firmy

Celem firmy  NET2B jest konsekwentne zwiększanie rynkowej wartości firmy poprzez długofalowy rozwój.

Realizujemy go budując silną markę jako dostawcy kompleksowych rozwiązań dla komunikacji przewodowej na rynku lokalnym, a w przyszłości europejskim. Dążymy do doskonałości operacyjnej koncentrując się na obszarach naszych kluczowych kompetencji oraz ściśle kontrolując procesy świadczonych usług.


ZNJADŹ NAS

Net2b Sp. z o.o.

ul. Al. Armii Krajowej 4
85-689 Bydgoszcz
biuro@net2b.pl

Net2b Sp.z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy , kod pocztowy 85-689, przy ul. Al. Armii Krajowej 4 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000365774, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5542886209,

Net2b.pl