Dane Teleadresowe

           Net2b Sp. z o.o.

           NIP: 5542886209

           REGON: 340809474

           ul. Al. Armii Krajowej 4 

           85-689 Bydgoszcz

           biuro@net2b.pl


Net2b Sp.z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy , kod pocztowy 85-689, przy ul. Al. Armii Krajowej 4 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000365774, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5542886209,


Net2b.pl