O firmie 

  Net2B spółka z o.o. posiada własną sieć kanalizacji teletechnicznej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki podpisanym stosownym umowom Spółka dysponuje infrastrukturą teletechniczną wiodących operatorów IT na tym terenie. NET2B oferuje swoim klientom możliwość dzierżawy tej infrastruktury.

  Kolejna dziedzina naszej działalności to świadczenie usług utrzymania sieci z najwyższej jakości SLA. Nasze służby są w stałej gotowości aby zapewnić maksymalnie krótki czas przywrócenia sieci do pełnej sprawności.


Zakres działalnośći

własna sieć kanalizacji

Posiadamy własną sieć kanalizacji teletechnicznej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzięki czemu swoim klientom oferujemy dzierżawę tej infrastruktury

Utrzymanie sieci sla

Posiadamy wykwalifikowany zespół serwisowy oraz bogate zaplecze techniczne co umożliwia nam utrzymanie usług sieci na najwyższym poziomie 

Budowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej
ftth

Kompleksowe wykonywanie instalacji w technologii FTTH

ZNAJDŹ NAS 

Net2b Sp. z o.o.

ul. Al. Armii Krajowej 4
85-689 Bydgoszcz
biuro@net2b.pl

Net2b Sp.z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy , kod pocztowy 85-689, przy ul. Al. Armii Krajowej 4 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000365774, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5542886209,

Net2b.pl